O firmie

Spółka cywilna EKOSYSTEM Waldemar Kowalczuk Tomasz Kowalczuk jest kontynuacją firmy – Ekosystem Kształtowanie i Pielęgnacja Zieleni Waldemar Kowalczuk , która funkcjonuje już od 1991 roku.

Współwłaścicielem spółki został syn Tomasz Kowalczuk, który od lat był związany z firmą Ekosystem
i nabierał niezbędnego doświadczenia zarówno praktycznego jak i teoretycznego, kończąc niezbędne kursy. Ukończył również studia na dwóch kierunkach: Leśnictwo oraz Zarządzanie.

Współwłaściciel firmy – Waldemar Paweł Kowalczuk – dendrolog, z wykształcenia magister, inżynier leśnik, już od 1986 roku zajmuje się oceną diagnostyczną drzew. Swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystuje również jako wykładowca na kursach związanych z pielęgnacją drzew, a także jako prezenter referatów na sesjach naukowych. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku Architektura Krajobrazu, a od 2014 roku jest na studiach doktoranckich prowadzonych przez Instytut Badawczy Leśnictwa.

Waldemar Kowalczuk był również inspektorem nadzoru do spraw zieleni przy budowie Stadionu Narodowego, a także jako Inspektor nadzoru budowy i utrzymania nawierzchni trawiastej boiska, był odpowiedzialny za murawę na Stadionie Narodowym podczas EURO 2012. Od 2017 roku ponownie współpracuje jako Inspektor nadzoru budowy i utrzymania murawy boiska ze Spółką PL 2012+, która jest operatorem Stadionu PGE Narodowy.

Na duży dorobek firmy składają się również prace na obiektach pomnikowych i zabytkowych, a także w warunkach szczególnie utrudnionych (cmentarze, ciągi uliczne itd.). Doskonałe umiejętności pracowników firmy, zarówno podczas wykonywania prac metodą alpinistyczną jak również przy użyciu podnośnika, są gwarantem bezpieczeństwa Państwa mienia. Ponadto firma jest ubezpieczona w zakresie swojej działalności.