Inwentaryzacje i projektowanie zieleni

Wykonujemy inwentaryzacje zieleni dla potrzeb planistycznych, inwestycyjnych, pielęgnacyjno-ochronnych, w których określamy:

  • Gatunki drzew i krzewów
  • Parametry drzew, w tym: wysokość, pierśnicę, obwód, średnicę korony
  • Powierzchnię zajmowaną przez krzewy
  • Stan zachowania drzew i krzewów ( zdrowotny, techniczny) , w tym czynniki chorobotwórcze ( patogeny grzybowe i owadzie )
  • Zalecane zabiegi pielęgnacyjne i ochronne.

Opracowujemy:

  • Projekty gospodarki drzewostanem
  • Operaty dendrologiczne.