Ekspertyzy dendrologiczne

ZINTEGROWANA METODA OCENY STANU ZACHOWANIA DRZEW

WYKONUJEMY WIELOASPEKTOWĄ OCENĘ STANU ZACHOWANIA DRZEW W CZTERECH ETAPACH

  1. Diagnoza fitopatologiczna i entomologiczna oraz ocena wizualna ewentualnych uszkodzeń i ubytków, w razie potrzeby również badanie  gleby
  2. Bezinwazyjne badanie stanu zachowania wnętrza pnia drzewa przy użyciu sonicznego tomografu PiCUS 3 wersja ekspert
  3. Badanie stabilności przechyłowej drzewa i jego wytrzymałości na złamanie na podstawie testu obciążeniowego wykonywanego urządzeniem TreeQinetic oraz programu Arbostat
  4. Propozycja dalszych działań związanych z pielęgnacją, zabezpieczeniem lub usunięciem drzewa
Rozległa wiedza i wieloletnie doświadczenie właścicieli firmy oraz jej współpracowników są gwarancją właściwej diagnozy fitopatologicznej i entomologicznej (zagrożenie ze strony grzybów i owadów).

Do szczegółowego badania wnętrza pnia drzewa wykorzystujemy bezinwazyjny tomograf soniczny PiCUS 3, który służy do bezinwazyjnego wykrywania stopnia rozkładu, ubytków oraz pęknięć w drzewie. Wykorzystuje on fakt, że prędkość rozchodzenia się dźwięku w drewnie zależy od modułu elastyczności i gęstości badanego drzewa.

Aktualnie jako jedyna firma w Polsce wykorzystujemy do wykonywania testów obciążeniowych najwyższej jakości urządzenie TreeQinetic oraz dysponujemy oryginalnym oprogramowaniem Arbostat. W oparciu o ten program dokonujemy analizy stabilności przechyłowej drzewa oraz jego wytrzymałości na złamanie. Program Arbostat bazuje między innymi na tablicach stuttgarckich a jego wyliczenia prowadzone są zgodnie z założeniami europejskich norm, takich jak: EN 1991-1-4 i DIN 1055-4.

Na podstawie tej kompleksowej diagnozy oceniamy stan zagrożenia oraz proponujemy zabiegi pielęgnacyjne, zabezpieczające lub w ostateczności usunięcie drzewa.

WCZESNA DIAGNOZA ORAZ DALSZE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PIELĘGNACJĄ LUB USUNIĘCIEM DRZEW POZWALAJĄ ZAPOBIEC POWAŻNYM WYPADKOM

Wydruk z tomogramu

pl-tysiaclecia-4 Badanie drzewa tomografem komputerowym Badanie drzewa tomografem komputerowym