Ekspertyzy dendrologiczne

ZINTEGROWANA METODA OCENY STANU ZACHOWANIA DRZEW

text_3_2

WYKONUJEMY WIELOASPEKTOWĄ OCENĘ STANU ZACHOWANIA DRZEW W CZTERECH ETAPACH

  1. Diagnoza fitopatologiczna i entomologiczna oraz ocena wizualna ewentualnych uszkodzeń i ubytków, w razie potrzeby wykonujemy również badanie gleby
  2. Bezinwazyjne badanie stanu zachowania drzewa przy użyciu SONICZNEGO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
  3. Ocena statyki drzew na podstawie metody SIA oraz parametrów dendrometrycznych
  4. Propozycja dalszych działań związanych z pielęgnacją lub usunięciem drzew
Firma posiada bezinwazyjny TOMOGRAF KOMPUTEROWY, dzięki czemu możemy w sposób jak najbardziej bezpieczny dla drzewa przeprowadzać badanie. Ponadto rozległa wiedza i doświadczenie właściciela firmy oraz jego współpracowników jest gwarancją właściwej diagnozy fitopatologicznej i entomologicznej (zagrożenie ze strony grzybów i owadów). Na podstawie tej metody oceniamy stan zagrożenia.

WCZESNA DIAGNOZA ORAZ DALSZE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PIELĘGNACJĄ LUB USUNIĘCIEM DRZEW POZWALAJĄ ZAPOBIEC POWAŻNYM WYPADKOM

Wydruk z tomogramu

text_3_1

Wizualizacja 3D wnętrza pnia drzewa

pl-tysiaclecia-4 Badanie drzewa tomografem komputerowym Badanie drzewa tomografem komputerowym Badanie drzewa tomografem komputerowym